Owce – rasy

Rasy owiec jakie wypasa się w Polsce, oraz potencjalnie można by było wypasać w Berlinie. Przyjrzyjmy się genealogii i charakterystyce ras.

Barwna owca górska jest rodzimą odmianą starej prymitywnej i licznej grupy rasowej “cakiel” występującej od wieków na terenie Karpat Południowych i części Bałkanów. Na obszar polskich Karpat przywędrowała ona wraz z białą odmianą w czasie przemieszczania się wołosko-ruskich plemion pasterskich wzdłuż łańcucha Karpat.

Polskie owce nizinne typu corriedale zostały wytworzone w Polsce w latach pięćdziesiątych tego stulecia. Wzorcem wyjściowym były, zgodnie z ówczesnym trendem w owczarstwie polskim, owce o kombinowanym kierunku użytkowania: wełnisto-mięsnym hodowane na Farmie Corriedale w Nowej Zelandii. polski.

Proudly powered by Praca Niemcy   Premium Style Theme by